header image

De Edele Confrerie van het Heilig-Bloed

De Edele Confrérie van het Heilig Bloed werd kort na 1400 gesticht. Zij heeft tot doel de relikwie te bewaren en de verering ervan te bevorderen.

Zij organiseert ondermeer de jaarlijkse processie. De 31 leden moeten in Brugge wonen en zoals een oud document het stelt, "lieden van eere zijn".

De proost (voorzitter) is te herkennen aan het rijke halsnoer. Bij grote plechtigheden dragen de confraters een zwarte zijden tabbaard waarop de pelikaan geborduurd staat die haar jongen met haar bloed voedt. Op deze link vindt u een historische lijst met alle proosten.

Administratie toegang voor de Confraters

header image