header image

Museum van het Heilig-Bloed

Het museum bevat meerdere zeer interessante werken die de rijke geschiedenis van de H. Bloedkapel en van de relikwie van het Heilig Bloed op diverse manieren illustreren.

Men vindt er o.a. :

Het reliekschrijn van het H. Bloed door de Brugse goudsmid Jan Crabbe in 1617 vervaardigd van ongeveer 30 kilo goud en zilver en meer dan 100 edelstenen. De beeldjes in de bovenste torentjes zijn deze van Sint-Donaas, patroonheilige van Brugge, van Christus, van de Maagd Maria en van de H. Basilius. Jaarlijks, op Hemelvaartsdag, wordt het schrijn met de relikwie in de H. Bloedprocessie gedragen door deelnemende bischoppen en prelaten.

Een zilveren kroontje (XVe eeuw) geschonken door Maria van Bourgondie.

Tafereel uit het leven van de H. Barbara toegeschreven aan de Meester van de Barbaralegende (omstreeks 1480).

De Graflegging , drieluik toegeschreven aan de Meester van het H. Bloed (1519).

Eveneens uit het begin van de 16e eeuw vertoont een tweede drieluik De Kruisdraging, Kristus aan het Kruis en De Verrijzenis.

Op twee panelen in 1556 door Pieter Pourbus geschilderd werden de 31 leden van de Confrérie van het H. Bloed geportretteerd.

Zes eikenhouten medaillons stellen diverse scenes van het leven van Christus voor : de besnijdenis, de geseling, de doornenkroning, de kruisafneming, de graflegging en de verrijzenis. Ze zijn van de hand van Hendrik Pulinx (1698-1781).

Een wandtapijt gedateerd 1637 en getekend met de Brugse gekroonde b stelt de overbrenging van de relieken van de H. Augustinus uit Afrika naar Sardinië voor.

Een polychroom eiken beeldsnijwerk (Brugge 16e eeuw), pareerkeers genaamd, stelt de Patriarch van Jeruzalem voor die de Relikwie van het Heilig Bloed van Christus overhandigt aan Diederik van Elzas, Graaf van Vlaanderen(geknield).

Bezoek aan het Museum

Toegang Museum en Schatkamer: 5 Euro
Gratis voor kinderen onder 12 jaar.

header image